Ngoại tình: Có thể ngồi tù!

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Qua thực tế làm công tác tư vấn, tôi nhận thấy có nhiều phụ nữ bức xúc về những quy định của pháp luật hiện hành, cách thức xử lý về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, sau khi đã nghe luật sư tư vấn giải thích.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/206926.asp