Nghiên cứu chế tạo và kiểm chứng nỏ thần thời cổ

    1 đăng lạiGốc

    Từ nhiều năm nay, Chương trình nghiên cứu về nỏ thần thời cổ đã được Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á thuộc Hội nghiên cứu Đông Nam Á Việt Nam quan tâm và thực hiện.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221360/Default.aspx