"Nghệ thuật" kinh doanh học vị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có thể nói không ngoa rằng trên thế giới, hầu như ở đâu cũng có việc “mua và bán bằng” dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng việc mua bán đó đều phải làm giấu giếm vì bị pháp luật cấm và trừng trị nặng hay nhẹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=37505