Nghệ sĩ Mai Vàng 2007 tiếp tục tỏa sáng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Vinh dự và trách nhiệm, các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng 2007 đang phấn chấn nói về những việc làm của mình trong năm 2008

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/215076.asp