Nghệ An chuẩn bị lễ hội Đền Vua Mai

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị tổ chức lễ hội Đền Vua Mai vào 3 ngày từ 19 đến 21/2 (tức ngày 13 đến 15 tháng Giêng).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/2/84969.cand