Ngày lịch sử trọng đại của Nepal

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Phóng viên  Reuters tại Nepal ngày 27-5 cho biết, Quốc hội mới của Nepal, gồm 601 đại biểu, sẽ bắt đầu phiên họp thứ nhất  từ hôm nay, ngày 28-5 và chính thức tuyên bố chấm dứt chế độ quân chủ lập hiến tồn tại 239 năm qua ở nước này, thành lập chế độ cộng hòa theo như Hiệp định hòa bình năm 2006.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122929&sub=82&top=45