Ngày khuyến học Việt Nam (2-10): Tỏa sáng những tấm lòng

    Gốc

    (HNM) - Hôm nay 2-10, Hội Khuyến học Việt Nam tròn 12 tuổi với việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày này hằng năm là ngày Khuyến học Việt Nam, lần đầu tiên, những người làm khuyến học có ngày của riêng mình - ngày tôn vinh những tấm gương hiếu học, hết lòng vì sự học...

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/182419