Ngày 20-8 hợp lòng cầu Rạch Miễu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Cho đến thời điểm này, cầu Rạch Miễu đã hoàn thành 96% khối lượng công trình và chính thức hợp long trụ T18 với T19 có độ dài 5m vào ngày 20-8-2008. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, công...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/08/20080814.511