Ngạt thở vì ô nhiễm

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sau 5 năm thực hiện chương trình giảm thiểu ô nhiễm không khí, các chỉ tiêu về chất lượng không khí như mục tiêu đặt ra từ năm 2002 vẫn không đạt được. Một lần nữa, TPHCM tiếp tục điều chỉnh chương trình quản lý môi trường để tiến đến gần hơn với mục tiêu đề ra

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/205190.asp