Ngành công thương tránh đầu tư dàn trải

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay là thời điểm thuận lợi để ngành công thương phát huy nội lực, kết hợp ngoại lực tạo sức mạnh tổng thể, đủ sức chống đỡ những khó khăn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136385