Ngành cơ khí áp lực TPP

(ĐTTCO) - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với đa phần thành viên là các nước phát triển, thực sự là thách thức không nhỏ đối với ngành cơ khí Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các DN lớn. Tuy nhiên, thách thức sẽ biến thành cơ hội nếu DN Việt Nam chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và quản trị DN tốt.

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20160116/nganh-co-khi-ap-luc-tpp.aspx