Ngân Khánh trong "Mây trắng ngang trời"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân Khánh trong "Tường Vy cánh mỏng" là một tiểu thư ăn mặc đẹp, tính cách mong manh và cả tin thì trong "Mây trắng ngang trời", cô sẽ vào vai Tím mồ côi, bụi đời, ăn mặc xấu xí, có tính cách kiên cường, cứng rắn và từng trải hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=81146