Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung ra thị trường. Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/ngan-hang-nha-nuoc-sap-dau-thau-vang-mieng-post291911.html