Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng

Sau 6 phiên đấu thầu thành công và cung ra thị trường hơn 1,8 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước công bố dừng đấu thầu vàng.Thông báo dừng đấu thầu vàng vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tối 27/5.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngan-hang-nha-nuoc-dung-dau-thau-vang-122336.htm