Nga sẽ sản xuất pin nhiên liệu hiđrô vào năm tới

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Nga sẽ bắt đầu sản xuất trên quy mô công nghiệp loại pin nhiên liệu mới dùng hiđrô vào năm 2009.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254633/Default.aspx