Nga sẽ rút khỏi CFE nếu NATO tiếp tục mở rộng sang phía Đông

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nga lại đưa ra tuyên bố rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí thông thường ở châu Âu vì Hiệp ước vũ khí thông thường tại châu Âu (CFE) sau khi NATO muốn kết nạp Ukraine và Gruzia trở thành thành viên của khối này.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/11/103675.cand