Nga đứng trước cảnh báo về chiến lược “Năng lượng hóa”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Do khủng hoảng tài chính bùng nổ cùng kéo theo mức giá dầu giảm mạnh khiến kinh tế Nga rơi vào tình cảnh khó khăn. Hiện tại mô hình tăng trưởng kinh tế lấy chính sách “Năng lượng hóa” làm trọng điểm của Nga đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Nangluong/LA58566/default.htm