Nga: Bọn đầu trọc chuẩn bị hành động bạo lực

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trên website của các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga đã xuất hiện những lời kêu gọi giết người nước ngoài, đốt tòa nhà của các cơ quan bảo vệ pháp luật và các văn phòng Đảng Nước Nga thống nhất.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090411120048234P0C1006/nga-bon-dau-troc-chuan-bi-hanh-dong-bao-luc.htm