New Zealand sẽ là nhà cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam?

    Gốc

    Xuất khẩu đồ gỗ, mỹ nghệ của Việt Nam đang phát triển rất khả quan.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17106