Nét thuần Việt trong tết... Tây

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Lẫn trong lễ hội hoành tráng, rộn ràng của lễ hội âm nhạc, của những tiếng reo hò rộ lên từ các đám chơi trò chơi dân gian như đập heo đất, múa sạp, ném vòng, cờ người... làm cho cả người Tây lẫn người Việt mê...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/gia_dinh_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-02.2602487216