Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đứng thứ 2 trên thế giới

    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố lại tính toán về tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên cơ sở cân bằng sức mua (PPP-Purchasing Power Parity) cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=34577