NEC công bố loạt MTXT mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Công ty Phân Phối FPT cùng NEC giới thiệu các dòng sản phẩm MTXT mới nhất của NEC tại Việt Nam vào ngày 15/10/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11803&chnlid=13&t=pcolarticle