Năng lực kiểm soát

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cả Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ lẫn Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Nguyễn Hải Hường xem ra đều có vẻ mỏi mệt trong các tuyên bố của mình sau những gì diễn ra mới đây liên quan đến việc xử lý sự cố trên sân Vinh

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/226790.asp