Năng động hướng dẫn viên du lịch Cam-pu-chia

    Gốc

    NDĐT- Cam-pu-chia đang ở mùa cao điểm du lịch, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 hằng năm. Để khai thác tiềm năng du lịch, đất nước chùa Tháp đang hình thành một lớp hướng dẫn viên du lịch năng động và thạo nghề.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113950&sub=66&top=39