Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đặc thù, giai đoạn 2023-2030

Sáng 18-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ở vùng đặc thù, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng chí Dương Văn Mạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong những năm qua, công tác dân vận của LLVT tỉnh được triển khai tích cực, toàn diện, đồng bộ, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Từ năm 2018 đến nay, LLVT tỉnh đã xây dựng 1 điểm trường mầm non tại huyện Quan Sơn trị giá hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 35 nhà Đại đoàn kết với số tiền 2,8 tỷ đồng; xây dựng 12 nhà đồng đội với số tiền 960 triệu đồng. Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em đến trường” nhận nuôi, hỗ trợ 120 cháu với số tiền 1,079 tỷ đồng. Trung đoàn 762 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn 8 huyện với hơn 800 lượt cán bộ, chiến sỹ.

Bên cạnh đó, phối hợp cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề xây dựng kế hoạch, đưa ra các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể bằng nhiều nội dung, giải pháp thiết thực.

Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận vùng đặc thù; lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù. Trọng tâm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận vùng đặc thù và phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn làm công tác dân vận.

Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, từng bước nâng cao nguồn lực công tác dân vận ở vùng đặc thù. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch “LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, các mô hình “Dân vận khéo”... Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc thù.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quoc-phong-an-ninh/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-dan-van-cua-luc-luong-vu-trang-tinh-o-vung-dac-thu-giai-doan-2023-2030/193149.htm