Nạn hối lộ hoành hành khắp thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Hơn 63 nghìn người tại 60 nước và vùng lãnh thổ tham gia cuộc điều tra cho rằng người giàu thường hối lộ nhằm giành ảnh hưởng và bôi trơn các mối quan hệ trong giới cầm quyền, nhưng thực tế phần lớn người nghèo...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/12/20081212.56080.html