Nam Sài Gòn: Khởi công xây dựng The Adonis 2

    Gốc

    Vào trung tuần tháng 4 tại khu vực Nam Sài Gòn sẽ khởi công xây dựng The Adonis 2.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Nhadat/2008/4/14/234474.tno