Năm nét chấm phá của bức tranh sân khấu ca nhạc 2007

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Rơi lệ ru người, Thương hoài ngàn năm, Duyên dáng Việt Nam 18, Màu thời gian và Chuyện hôm qua là những chương trình thể hiện sự chuyên nghiệp hơn và “riêng” hơn

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/210538.asp