Năm 2008, VDC tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Nhà cung cấp dịch vụ số 1 về dịch vụ mạng và Internet

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Năm 2007, mạng lưới và dịch vụ do Công ty VDC cung cấp hoạt động ổn định. Tính đến cuối năm, mạng VNN mở thêm các đường trực tiếp cho các khách hàng Lào, Campuchia. Kênh đi quốc tế đạt tổng dung lượng 6.85 Gbps, bằng 183% so với năm 2006.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=13935