Năm 2008 dài hơn 1 giây

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hiệp hội đo lường thời gian quốc tế vừa quyết định kéo dài thời gian của năm 2008 thêm 1 giây. Theo hiệp hội này, sự thay đổi trên sẽ không gây vấn đề gì đối với cách tính thời gian của máy tính cũng như điện thoại di động.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081213211533.aspx