N-Gage ngáng chân Gizmondo 2 với phần mềm tự làm game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Yamake, tương thích với các máy series 60, cho phép người chơi dựng lên các sản phẩm giải trí của riêng mình bằng cách thêm nội dung vào những mini game cơ bản.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Cong-nghe/2008/02/3B9AE226