Mỹ và Ôxtrâylia đạt thỏa thuận "bầu trời mở"

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 15/2, Mỹ và Ôxtrâylia đã đạt được thỏa thuận "bầu trời mở", cho phép bãi bỏ tất cả những hạn chế về dịch vụ hàng không giữa hai nước và chấm dứt việc hạn chế số lượng chuyến bay xuyên Thái Bình Dương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235996/Default.aspx