Mỹ thử nghiệm rút quân khỏi Iraq

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dư luận trong và ngoài khu vực đang rất quan tâm tới việc Mỹ thử rút quân khỏi Iraq để có thể thực hiện Hiệp ước an ninh Iraq-Mỹ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/2/109313.cand