Mỹ, Đức đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố

    Gốc

    Mỹ và Đức vừa đạt được Hiệp định về cơ chế trao đổi thông tin liên quan tới các nghi can khủng bố. Hiệp định này đạt được sau cuộc gặp tại Béclin giữa Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Đức với Bộ trưởng An ninh nội địa và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239959/Default.aspx