Mương Tân Lập đã sạch rác

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 26-3-2009, mục "Qua đường dây nóng" báo Hànôịmới đăng bài "Mương "chết" vì... rác thải", phản ánh tình trạng ô nhiễm nặng tại mương Tân Lập. Về vấn đề này, Xí nghiệp Thoát nước (XNTN) số 3 xin trả lời như sau:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/11/202577