Muốn tóc mau dài?

    Gốc

    Nhiều bạn gái sau khi cắt mái tóc của mình lại tiếc rẻ, muốn làm sao cho tóc mọc dài ra mau. Muốn vậy, phương pháp chủ yếu nhất thuộc về chế độ ăn để đưa vào cơ thể những chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình mọc tóc.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/Lamdep/2008/1/20/223370.tno