Muốn học các chương trình chất lượng cao của ĐH Quốc gia TPHCM

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Em có thể làm hồ sơ ĐKDT NV1 của một trường ĐH không tổ chức thi và trường có tổ chức thi được không? Chẳng hạn em muốn thi vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM nhưng em cũng muốn đăng ký Trường ĐH Dân lập Hùng Vương và em dự thi tại Trường ĐH Kinh tế được không?

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/3/147099