Mức độ công khai ngân sách tỉnh đã chững lại

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  21 liên quanGốc

  Mức độ công khai thông tin ngân sách địa phương tuy có cải thiện, nhưng đã có dấu hiệu chững lại. Nhìn chung, các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách.

  Theo nhóm nghiên cứu, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện khảo sát về tính liên tục của các tài liệu được công khai

  Theo nhóm nghiên cứu, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện khảo sát về tính liên tục của các tài liệu được công khai

  Tại Hội thảo công bố “Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020” do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 3-6 tại Hà Nội, nhóm nghiên cứu nhận định, mức độ công khai thông tin ngân sách địa phương tuy có cải thiện, nhưng đã có dấu hiệu chững lại. Nhìn chung, các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách.

  Theo báo cáo tại hội thảo, chu trình ngân sách 2020 của Việt Nam ở cấp tỉnh được thực hiện từ khâu lập ngân sách, phê duyệt ngân sách, thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện hành của Việt Nam và thông lệ của quốc tế theo hướng công khai, minh bạch.

  Điểm trung bình về công khai ngân sách tỉnh năm 2020 đạt 69,09 điểm trên tổng số 100 điểm, tăng thêm 3,54 điểm so với kết quả năm 2019. Năm 2020, có 27 tỉnh công khai đầy đủ tài liệu và thông tin về ngân sách nhà nước, tăng 3 tỉnh so với năm 2019.

  Số tỉnh công khai tương đối đầy đủ là 29 tỉnh, tăng 2 tỉnh so với năm 2019. Số tỉnh công khai chưa đầy đủ và công khai ít lần lượt là 5 và 2 tỉnh, giảm lần lượt 4 và 1 tỉnh so với năm 2019.

  Trong xếp hạng công khai ngân sách POBI 2020, Vĩnh Long là tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng, đạt 93,68 điểm. Đà Nẵng xếp thứ hai với 92,26 điểm và Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ ba với 90,45 điểm.

  Hai tỉnh công khai ít thông tin nhất trong kết quả xếp hạng POBI 2020 là Bình Phước (3,84 điểm) và Đắk Lắk (23,41 điểm). Tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đứng áp chót bảng xếp hạng thì năm 2020 đã vươn lên thứ 16 với 82,3 điểm, thuộc nhóm tỉnh công khai đầy đủ thông tin.

  Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là tài liệu có sự cải thiện nhiều nhất. Mặc dù đây không phải là tài liệu bắt buộc phải công khai theo Luật NSNN 2015 nhưng đã có 22 tỉnh có công khai tài liệu này trong năm 2020, tăng 8 tỉnh so với năm 2019.

  Đáng lưu ý, POBI 2020 cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tính thuận tiện khi 100% số tỉnh có thư mục công khai ngân sách và đa số các tài liệu được công khai dưới dạng Word/Excel hoặc định dạng PDF, dễ dàng sử dụng và chuyển đổi.

  Cần nói thêm rằng năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện khảo sát về tính liên tục của các tài liệu được công khai. Kết quả khảo sát cho thấy có 49 tỉnh (77,78%) công bố tài liệu dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND tỉnh liên tục trong 3 năm, 52 tỉnh (82,54%) công bố tài liệu dự toán được HĐND tỉnh quyết định được duyệt liên tục trong 3 năm và 51 tỉnh (80,95%) công bố báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh phê chuẩn liên tục trong 3 năm.

  ANH PHƯƠNG

  Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/muc-do-cong-khai-ngan-sach-tinh-da-chung-lai-736464.html