Mua xe "nhảy" ghép vào xe Trung Quốc

    Gốc

    Sau khi mua được những chiếc xe máy trộm cắp, Long đã mua xe máy Trung Quốc khác với giá rẻ từ 2 - 3 triệu đồng. Tiếp đó, Long chuyển toàn bộ số phụ tùng tốt từ các xe máy trộm cắp, lắp vào chiếc xe máy Trung Quốc. Giá của mỗi chiếc xe này được bán trên thị trường khoảng 10 triệu đồng, một cái giá không rẻ vì nó có đầy đủ giấy tờ kèm theo.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78465.cand