MTTQ các quận, huyện ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hôm qua, 11/6, MTTQ thành phố đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII và triển khai kế hoạch đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=66923