Mozilla: Sẽ có trình duyệt Firefox di động

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sau khi “làm thí nghiệm” với một trình duyệt di động, Mozilla đã thuê các nhà phát triển để tiếp tục dự án và các kế hoạch tung ra trình duyệt Mobile Firefox trong một, hai năm tới.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8009&t=pcolarticle