Mozilla có thêm một bản Alpha nữa cho Thunderbird 3.0

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Không gọi phiên bản sắp tới của trình quản lý e-mail nguồn mở Thunderbird 3.0 là Beta 1 mà thay vào đó, Mozilla sẽ gọi nó là Alpha 3.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11653&chnlid=20&t=pcolarticle