MOTORAZR2 V8 Luxury Edition dát vàng 18K

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Motorola giới thiệu phiên bản dát vàng 18K ĐTDĐ MOTORAZR2 V8 Luxury Edition đến người tiêu dùng Việt Nam với mức giá 13,9 triệu đồng kèm một thẻ chăm sóc khách hàng.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8509&t=pcolarticle