Một số kỷ lục của Phật giáo Việt Nam

    Gốc

    Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần 6 ngày 12/12/2007, tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP HCM, Trung tâm Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã chính thức công bố 12 kỷ lục Phật giáo Việt Nam lần III. Xin giới thiệu với bạn đọc 8 kỷ lục Phật giáo độc đáo...

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/12/65076.cand