Một số Add-ons hữu ích trong Firefox

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline:Để gây ấn tượng và đỡ gây nhàm chán khi bạn thực hiện việc chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ trong trình duyệt web, bạn có thể sử dụng thêm Add-ons Tab Effect với chức năng chuyển cảnh tương tự như hiệu ứng Flip3D trong Vista.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13028