Một gia đình người Mông hiếu học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Gia đình ông Thào Giống Sềnh là một tấm gương sáng về hiếu học ở vùng cao Sơn La. Ông có năm người con thì có tới bốn người đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học, cao đẳng, người con út đang học THCS.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115521&sub=74&top=41