Một đội trưởng miệng nói, tay làm

    Gốc

    ND - Đó là đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, người đã 20 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 11 xã Hương Xạ (Hạ Hòa, Phú Thọ).

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126826&sub=51&top=37