Mỗi tháng có hơn 17.000 doanh nghiệp bước vào thị trường

Tổng cục Thống kê thông tin, năm 2022, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 208.300 doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân mỗi tháng có 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động.

Mỗi tháng có khoảng 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động. Ảnh minh họa: H.T

Mỗi tháng có khoảng 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động. Ảnh minh họa: H.T

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động trong năm 2022 là 208.300 doanh nghiệp.

Trong đó, cả nước có 148.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập; tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký là gần 1.600 ngàn tỉ đồng. Tổng số lao động đăng ký làm việc tại các doanh nghiệp là hơn 981.000 người; tăng 14,9% so với năm 2021.

Bình quân mỗi tháng có 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động.

Tại buổi báo cáo về kinh tế – xã hội quý 4 và năm 2022 diễn ra vào hôm nay (29-12), xét về lĩnh vực kinh tế, so với năm ngoái, cả nước có 110.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh thuộc ngành dịch vụ; tăng 31,9%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là 36.300 doanh nghiệp và gần 2.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Ngoài ra, lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 73.800 doanh nghiệp, gần 50.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động và chờ làm thủ tục giải thể, 18.600 doanh nghiệp bị phá sản. Phần lớn, các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh ngắn hạn.

Kết quả khảo sát về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 4-2022 cho biết có 32,6% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn so với quý 3; có 33,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 33,7% số doanh nghiệp đánh giá đang gặp khó khăn.

Về đơn đặt hàng, có 29,6% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý 4-2022 cao hơn quý 3; 35,5% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 34,9% số doanh nghiệp đánh giá bị sụt giảm đơn hàng.

Dự kiến quý 1-2023, số doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh sẽ tốt lên so với quý 4-2022 chiếm 31,5% và 37,3% số doanh nghiệp sẽ ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

T.Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/moi-thang-co-hon-17-000-doanh-nghiep-buoc-vao-thi-truong/