Mối quan hệ giữa thị trường BĐS với ngân hàng vẫn chưa rõ ràng và minh bạch

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Theo nhìn nhận của TS. Võ Trí Thành - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - mối quan hệ giữa thị trường BĐS với ngân hàng ở Việt Nam vẫn chưa rõ ràng và minh bạch. Chính vì vậy, đây chính là một trong những rủi ro khiến nợ xấu của hệ thống NH trở nên nghiêm trọng hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=100014