Mỏi mắt tìm lao động nghề

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Dạy nghề trong nước chưa theo chuẩn nghề quốc tế, khiến lao động xuất khẩu khi phỏng vấn không đáp ứng yêu cầu của đối tác

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/240211.asp